Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – vodoopskrbni i sustav javne odvodnje na području aglomeracije grada Koprivnice

U nastavku objavljujemo Elaborat zaštite okoliša predmetnog zahvata i Informaciju s osnovnim podacima o tijeku postupka i načinu izjašnjavanja javnosti i zainteresirane javnosti.

Za dodatne informacije možete se obratiti na kontakt tel. 048 658 126 u Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode