Informacija o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije u 2008. godini

Planom rad Županijske skupštine predviđeno je razmatranje Informacije o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije u 2008. godini. Informacija je prihvaćena na 26. sjednici Županijske skupštine održanoj 19. ožujka 2009.

Gradovima i općinama uključenim u „Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2008. godinu“, iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2008. g., ukupno je isplaćeno 1.378.740,21 kn u svrhu sufinanciranja troškova izgradnje komunalne infrastrukture i izrade projektne dokumentacije.

Informacija o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije u 2008. godini