Glasilo Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica – Riječ skrbi

Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u svojem glasilu „Riječ skrbi“ redovito donosi pregled važnih tema od interesa kako za građane i pacijente, tako i zdravstvene djelatnike.

U posljednjem broju posebno je predstavljen IV. Kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije koji je održan prošle godine na temu „2020. Godina medicinskih sestara i primalja u sjeni pandemije COVID-19“, a kao što je rekla glavna urednica te glavna sestra bolnice i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Ruža Evačić, bila je to prilika za razmjenu iskustava i otvaranje brojnih važnih pitanja. Dodala je kako su, uz ogromnu količinu dodatnog posla u pandemiji, uspjeli obaviti sve planirane edukacije i druge aktivnosti.

Riječ skrbi, broj 2-2 2021. – Tema broja: Četvrti val, četvrti kongres

RS10

Služba ureda župana