Otvoren javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_112_3312.html.

Namjena sredstava je za:
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
– prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Zaprimanje prijava od 14.05.- 28.05.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 28.05.2020. godine.
Detaljnije informacije i dokumentacija: https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu