Srednje školstvo

Srednje školstvo / 31.10.2008.

Subvencioniranje autobusnog prijevoza za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola Koprivničko-križevačke županije

Danas 3. studenoga 2008. god., župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i direktor „Čazmatrans – Nove“ d.o.o. Čazma Dragan Marinović potpisali su Ugovor o subvencioniranju cijene srednjoškolskih relacijskih pokaznih karata na području Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2008/2009. koji će omogućiti subvencioniranje autobusnog prijevoza za više od 360 učenika 3. i 4. razreda srednjih škola Koprivničko-križevačke županije.