Subvencioniranje autobusnog prijevoza za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola Koprivničko-križevačke županije

Danas 3. studenoga 2008. god., župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i direktor „Čazmatrans – Nove“ d.o.o. Čazma Dragan Marinović potpisali su Ugovor o subvencioniranju cijene srednjoškolskih relacijskih pokaznih karata na području Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2008/2009. koji će omogućiti subvencioniranje autobusnog prijevoza za više od 360 učenika 3. i 4. razreda srednjih škola Koprivničko-križevačke županije.

Srednjoškolske relacijske pokazne karte Koprivničko-križevačka županija subvencionirati će u iznosu od 30%, a prijevoznik „Čazmatrans – Nova“ d.o.o. odobriti će svoje maksimalne komercijalne popuste tako da će prijevoz za učenike biti jeftiniji 50% u odnosu na dosadašnju cijenu.

Od 1. siječnja 2009. godine Županija je spremna sudjelovati u subvencioniranju cijene srednjoškolskih relacijskih pokaznih karata i za one učenike kojima se već subvencioniraju karte od strane njihovih općina.