Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  20/18.) i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/15., 12/15., 2/16., 4/16.-pročišćeni tekst i 19/17.), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 29. studenog  2018. godine, donio je

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i  Tablicu s prikazom raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja možete vidjeti u privitku.

 

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu