Županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo tematski sastanak

U sklopu projekta „Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda“, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije održalo je tematski sastanak na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja o usklađivanju obiteljskih obaveza i plaćenog rada.

Na samom početku predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić pozdravila je sve prisutne te zahvalila svima na dolasku kao i na podršci, nakon čega se prisutnima obratio i župan Darko Koren istaknuvši: „Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima veliki značaj za našu Županiju, a posebno  je važna uloga koju pruža i koja je usmjerena ka izjednačavanju mnogih razlika. Iako smo kao društvo podijeljeni po mnogim osnovama, političkim, teritorijalnim i ekonomskim, naš zadatak prije svega je da sve razlike, po svim osnovama, umanjimo. Mi smo kao zajednica postavili vrijedne temelje da nema razlike između spolova. I za kraj,  želim da se svi danas osjećamo ravnopravno i želim Vam puno uspjeha u daljnjem radu“.

IMG_5602mPredstavnica udruge B.a.B.e.i asistentica na projektu  „Žene na tržištu rada – Procjena utjecaja roda“ Dijana Ljubanović prisutne je obavijestila o provedenom istraživanju i učinku instrumenata na nacionalnoj i lokalnoj razini na temu „Usklađivanje obiteljskih obveza i plaćenog rada u Hrvatskoj“. U provedenoj anketi se odgovaralo na pitanja kao što su: Što kažu građani o fleksibilnosti svog radnog vremena?, što kažu građani o zaštiti zaposlenja?, što kažu građani o rodnoj ravnopravnosti? te kako građani procjenjuju odnos svojih privatnih i poslovnih obveza?. U konačnici, istraživanje je pokazalo da je društvo u današnje vrijeme ipak više ravnopravnije nego u povijesti te da žene i muškarci imaju donekle jednak status, a sve više i više imaju i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i korist od ostvarenih rezultata.

Važno je napomenuti da je cilj ovog projekta bio pridonijeti unaprjeđivanju zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na opću transparentnost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, a osobito onih politika koje doprinose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.

Služba ureda župana