Županijsko partnersko vijeće Koprivničko-križevačke županije potvrdilo Nacrt županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014. – 2020.

Prezentacija i usvajanje Nacrta Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine bila je glavna tema pete sjednice Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije.

Pozdravne riječi uputila je predsjednica Partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije ujedno i predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić te pri tom predstavila dnevni red kojeg su članovi jednoglasno prihvatili.

Uslijedila je prezentacija o Nacrtu Županijske strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine koju je prezentirala voditeljica Odjela za strateško img_5718mplaniranje, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa Tihana Kraljić. Pri tom je posebno naglasila da se na dosadašnjim sjednicama Partnerskog vijeća raspravljalo o pojedinim segmentima strategije kao što je osnovna analiza, SWOT analiza i strateški okvir, a da će se na ovoj sjednici Partnerskog vijeća razmatrati Nacrt Županijske razvojne strategije sa svim dodacima i zasebnim provedbenim dokumentima, kao što je trogodišnji Akcijski plan i Komunikacijska strategija. Pored toga, istaknula je da ovom sjednicom i potvrđivanjem već navedenog Nacrta, Partnersko vijeće završava jednu važnu fazu, ali da slijedi provedba strategije, praćenje provedbe kao i izvješćivanje o provedbi strategije.

Županijska razvojna strategija kroz strateški razvojni okvir definira 4 strateška cilja, 22 razvojna prioriteta i 55 mjera koji su sastavljeni na način da se njihovom realizacijom ostvare razvojni pomaci i učinci koji će biti vidljivi i mjerljivi u odnosu na ostale županije u Hrvatskoj.

Zaključno, članovi Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije jednoglasno su potvrdili i prihvatili Nacrt Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. godine.

Služba ureda župana