Županijsko kulturno vijeće donijelo Odluku o objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 21. veljače održalo je sastanak na kojemu je glavna tema dnevnog reda bilo donošenje Odluke o objavi Ppoziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

Članovima vijeća uvodno se obratio zamjenik župana Ratimir Ljubić, dok je sastanak vodio predsjednik Vijeća Marko Gregur, koji je naglasio kako projekte iz djelatnosti kulture mogu predlagati samostalni umjetnici i druge fizičke osobe koje se bave aktivnostima u kulturi, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne osobe i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su:

 • Likovne umjetnosti
 • Muzejsko-galerijska djelatnost
 • Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti
 • Dramske umjetnosti i kazališni amaterizam
 • Audiovizualne djelatnosti
 • Knjiga i nakladništvo
 • Knjižnična djelatnost
 • Arhivska djelatnost
 • Nove medijske kulture
 • Zaštita kulturne baštine (arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi, obnova spomenika i sakralnih objekata i slično)
 • Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture
 • Programi razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma

Projekte iz djelatnosti kulture mogu predlagati i udruge, ovisno o posebnim uvjetima, a ovaj poziv ne odnosi se na turističko-kulturne manifestacije koje se sufinanciraju preko Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi može prijaviti najviše tri projekta koja će provoditi u 2018. godini, a prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni OVDJE.

Za predlagatelje će biti organizirane i radionice, kako bi se dodatno informirali glede prijavena Poziv.

Služba ureda župana