Županijski Zavod za hitnu medicinu održao zdravstvenu akciju o osnovnim mjerama održavanja života

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić danas su u prostorima trgovačkog centra Supernova u Koprivnici  podržali javnozdravstvenu  akciju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije kojom se educiralo stanovništvo o osnovnim mjerama održavanja života uz upotrebu AVD uređaja.

Ravnateljica Zavoda Mirjana Hanžeković  i suradnici su upoznali župana i zamjenika s medicinskom opremom i  tehnikama koje se primjenjuju prilikom oživljavanja, a kako je istaknula ravnateljica,  građanima su prezentirane tehnike oživljavanja  uz koje mogu biti prva karika u lancu spašavanja dok ne stigne hitna medicinska služba.

Na taj način šansa preživljavanja povećava se za tri do četiri puta“, dodala je ravnateljica Hanžeković.

Osnovni ciljevi ove akcije su promicanje važnosti ranog oživljavanja, edukacija što većeg broja građana za provođenje postupka oživljavanja sa i bez AVD uređaja te povećanje dostupnosti automatskih vanjskih defibrilatora.

Služba ureda župana