Županijski vatrogasci na šestoj smjeni dislokacija na otočju Brijuni i Divuljama

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića dvoje je djelatnika JVP Đurđevac i JVP Križevci jučer upućeno na šestu smjenu redovnih dislokacija za potrebe DIP Split, Divulje.

Vatrogasci su opremljeni propisanom kompletnom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima te opremom za vezu. Smjena dislokacije traje 15 dana, a prijevoz vatrogasaca i opreme izvršit će se vozilom JVP Đurđevac.

Također, temeljem navedenog Programa aktivnosti te zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, jučer su na šestu smjenu redovnih dislokacija na otočje Brijuni upućena četiri djelatnika JVP Koprivnica.

Smjena traje također 15 dana, a za potrebe osiguranja otoka Veliki Brijun na dislokaciji se nalazi vatrogasna auto cisterna u vlasništvu DVD-a Starigrad. Vozilo ima spremnik sa 4000 litara vode i spremnik 200 litara pjenila te je opremljeno  radio stanicom.

Sukladno zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, 2. rujna je izvršen povratak s dislokacije interventnog vatrogasnog vozila u vlasništvu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice koje je bilo na dislokaciji na otoku Mali Brijun. Tog dana će se izvršiti i povratak vatrogasaca i vatrogasne opreme u matičnu postrojbu, obzirom da prestaje dislokacija za potrebe otoka Mali Brijun i Vanga.

Ostali vatrogasci i oprema prevest će se vozilom JVP Koprivnica.

Vatrogasci koji odlaze na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete koji proizlaze iz Zakona o vatrogascu i podzakonskih akata.

 

 

Foto: ilustracija

Služba ureda župana