Županijski Stožer za zaštitu i spašavanje održao sjednicu u Križevcima

Stožer za zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije održao je 11. ožujka sjednicu u Maloj vijećnici Grada Križevaca o trenutnom stanju vodotoka i poduzetim mjerama obrane od poplava na području sliva “Česma – Glogovnica”, ali i o pripremljenosti u slučaju potrebe za djelovanjem.
Sjednicu je vodio načelnik županijskog Stožera i zamjenik župana Ivan Pal, a prisustvovali su i predstavnici Hrvatskih voda voditelj VGI sliv “Česma – Glogovnica” Slavko Husnjak i Mirela Savić, stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Stjepan Behin te načelnici Stožera i predstavnici Grada Križevaca te općina sv. Petar Orehovec, sv. Ivan Žabno i Gornja Rijeka. Načelnik Stožera Pal pohvalio je suradnju te naglasio da se ovakvi sastanci moraju održavati i ubuduće kako bi se na vrijeme mogli sanirati nastali problemi na terenu. Pozvao je prisutne da dostave zaključke i dokumente s kritičnim točkama i financijskim zaprekama te najavio kako će se promijeniti organizacijski način Stožera koji uključuje postavljanje jednog koordinatora u gradovima Koprivničko-križevačke županije.
Prisutnima se obratio i zamjenik gradonačelnika Tomislav Katanović te okupljenima govorio o prošlogodišnjim poplavama koje su obuhvatile područje industrijske zone i naselja u Križevcima. Naveo je kako od Hrvatskih voda očekuje daljnju suradnju kao i poduzimanje preventivnih mjera koje se u prvom redu odnose na uređenje vodotoka.
Voditelj VGI sliv “Česma – Glogovnica” Slavko Husnjak naglasio je kako će Hrvatske vode analizirati situaciju te da za Grad Križevce već postoji plan izgradnje retencija uz potoke radi zaštite od plavljenja. Stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Stjepan Behin podsjetio je prisutne na već održane prezentacije obveza jedinica lokalne samouprave temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju te ukratko spomenuo što se sve napravilo prošle godine u sustavu obrane od poplava.

Zaključeno je kako naglasak suradnje treba biti na preventivnom djelovanju u obrani od poplava kako bi se izbjegla iskustva prošlih godina što je u nadležnosti Hrvatskih voda.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.