Županijski Stožer školama dostavio preporuke o edukaciji o postupanju u slučaju potresa

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, obzirom na nastavu u uvjetima povećane osjetljivosti učenika zbog nedavnih potresa, predstavnicima osnovnih i srednjih škola na području županije dostavio je preporuke, odnosno raspoložive edukativne materijale u vezi postupanja prilikom potresa, kao i naputak o provođenju dodatnih aktivnosti vezanih uz edukaciju o postupanju u slučaju potresa i vježbi evakuacije.

Školama je predloženo da, u okviru vlastitih mogućnosti, prvog dana nastave učenicima prikažu prezentaciju “Kako se ponašati u slučaju potresa” i „Potres u kinu“ u kojima je na učenicima zanimljiv način pojašnjeno postupanje u slučaju potresa. Nakon toga, potrebno je provesti analizu sigurnih i nesigurnih mjesta u učionici, drugim prostorijama škole i predviđenom zbornom mjestu u blizini škole, s time da valja naglasiti kako su sigurna mjesta za sklanjanje u učionici u pravilu školske klupe, nosivi zidovi i grede, dok treba izbjegavati staklene površine, prozore i pregradne zidove. Iz Stožera napominju kako je potrebno ukloniti sve teške predmete koji mogu pasti sa ormara, pričvrstiti predmete poput okvira sa slikama, ploča i visećih elemenata, a u slučaju potresa odabire se najbliže mjesto za sklanjanje. Nakon prestanka potresa pristupa se izlasku iz zgrade na način propisan Planom evakuacije svake škole, a predloženo je da se prvi tjedan nakon povratka svih razreda u školu održe vježbe evakuacije.

Preventivne pripreme te sveobuhvatne i pravovremene mjere zaštite i spašavanja čuvaju naše živote i imovinu, umanjuju nastale posljedice, a cjelokupan sustav čine učinkovitijim. Ključno je naglasiti kako je i nadalje potrebno provoditi propisane epidemiološke mjere radi zaštite od COVID-19 virusa.

EUKATIVNI MATERIJALI

1.Potres – brošura:

Potres_brošura A5 - web

 

2. Upute za građane Ravnateljstva civilne zaštite

 

3. Kako se ponašati u slučaju potresa:

 

 

4. Potres u kinu:

 

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite