Županijska Zajednica kulturno-umjetničkih udruga održala redovnu godišnju Skupštinu

U dvorani za sastanke u zgradi Županije, 29. rujna 2015. godine održana je redovna Skupština Zajednice kulturno-umjetničkih udruga. Sukladno obvezi koja proizlazi iz Zakona o udrugama o usklađivanju Statuta jednoglasno je prihvaćen novi Statut Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko – križevačke županije,a za likvidatora je izabrana Sanja Pernjak iz Koprivnice.

Predsjednica ZKUU Nada Šešić pozdravila je sve nazočne i zahvalila se na dolasku onih kojima je „amaterizam važan dio života“. Istaknula je kako je ZKUU Koprivničko-križevačke županije osnovana 26. siječnja 1999. godine na inicijativu Koprivničko-križevačke županije, tadašnjeg Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
S ponosom se može reći da su u Županiji prepoznali rad i rezultate rada ZKUU što se očituje i u činjenici da se iz Županijskog proračuna osiguraju financijska sredstva potrebna za normalan rad“ istaknula je predsjednica Šešić i pohvalila rad svih članica te zaključila „da svi zajedno moramo čuvati naše kulturno blago, posebno od kako smo ušli u Europsku Uniju , jer mi smo ti koji tu kulturnu tradiciju i nacionalni identitet čuvamo svaki u svom djelokrugu rada“. Nakon uvodnog dijela podnijela je Izvješća koja su jednoglasno usvojena.
Na kraju sjednice, u ime Koprivničko-križevačke županije obratila se Vesna Peršić Kovač, viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport ujedno članica Prosudbene komisije na smotrama te čestitala svima na tradiciji očuvanja kulturnog amaterizma i ostvarenim rezultatima
Pohvalila je rad Zajednice te istaknula kako je vodstvo Županije prepoznalo taj uporan rad u očuvanju tradicijskih vrijednosti i nacionalnog identiteta, te da će i dalje financijski potpomagati vrijedne amatere i osigurati financijska sredstva u skladu sa mogućnostima.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.