Županijska uprava za ceste sanira prometnice u Koprivnici

PZC Cestogradnja Koprivnica u četvrtak je 12. kolovoza započela sa sanacijom najvećih oštećenja asfaltnih kolnika u Koprivnici. Sanirana je cesta ispod podvožnjaka u Ulici I. Česmičkog, prekop kod Gimnazije, a danas se, 13. kolovoza vrše radovi u Nemčićevoj, Viničkoj i Kolodvorskoj ulici.

Popravci će omogućiti bolju odvodnju s ceste i spriječiti pojavu udarnih rupa, a obavljaju se u sklopu redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta po planu ŽUC-a.