Županijska skupština usvojila polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Četvrta sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održana je u četvrtak 26. rujna u gradskoj vijećnici u Koprivnici. Članice i članovi skupštine su na početku razmatrali izvješće o radu župana za razdoblje od 1. siječnja  do 30. lipnja 2013. nakon čega su usvojili polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za isto razdoblje. U prvih šest mjeseci ove godine županijski Proračun je prihodovao 63,1 milijuna kuna ili 41,4% od planiranog za 2013.   

U svrhu poticanja ravnomjernog razvoja raspoređena su i sredstava za pomoć jedinicama lokalne samouprave. Gradovima Đurđevac i Križevci dodijeljeno je po 150 tisuća kuna, a općinama Đelekovec, Hlebine, Sokolovac, Kloštar Podravski, Sveti Petar Orehovec, Peteranec, Drnje, Legrad, Gornja Rijeka, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Kalnik, Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski i Novo Virje iznosi između 60 i 90 tisuća kuna.

Prihvaćeno je i imenovanje Dragutina Guzalića iz Križevaca za novog ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, te predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Također su razmatrane informacije o stanju u ratarstvu, vinogradarstvu i lovnom gospodarstvu, te izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2012. u kojima Županija ima udjele (Piškornica, Geopodravina, Ceste Bjelovar, PZC Varaždin i Bistra). Prihvaćeno je i izvješće o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2012., a članice i članovi skupštine su usvojili i novi Poslovnik Županijske skupštine.