Županijska koordinacija za ljudska prava utvrdila prijedlog za dodjelu javnog priznanja – Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“

U prostorijama Županijske uprave u petak 31. siječnja održana je 6. sjednica Županijske koordinacije za ljudska prava kojom je predsjedao zamjenik župana Ratimir Ljubić, ujedno i predsjednik Koordinacije.

Županijska koordinacija za ljudska prava je kao ovlašteni predlagatelj, sukladno članku 14. stavku 3. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije utvrdila prijedlog za dodjelu javnog priznanja – Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ te prijedlog uputila Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana