Županijska Koordinacija za ljudska prava održala svoju 4. sjednicu

U prostorijama Županijske uprave, Koordinacija za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije održala je svoju 4. sjednicu koju je vodio predsjednik i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Zamjenik Ljubić pohvalio je rad članova Koordinacije, a na dnevnom redu bilo je donošenje Plana rada za 2019. godinu i Financijskog plana za 2019. godinu, koji su i usvojeni. Opći cilj Plana rada je da Koordinacija prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Županije, upozorava nadležna upravna tijela Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda nacionalnih manjina te predlaže rješenja, a po potrebi Koordinacija može oformiti i užu skupinu od stručnjaka iz određenih područja koji nisu članovi Koordinacije ukoliko je potrebno za rješavanje određenog problema. Također, Koordinacija predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Županije, a probleme koje ne može riješiti na nivou Županije, upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske.

Planirane aktivnosti u idućoj godini odnose se na organiziranje predavanja, odnosno tribine na temu ljudskih prava na temu prepoznavanja slučajeva diskriminacija u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Županije i razmatranje problema ljudskih prava prema prijavama te suradnja s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Služba ureda župana