Županijska koordinacija za ljudska prava održala prvu sjednicu s novim predsjednikom

U prostorijama Županijske uprava, u srijedu 21. lipnja Koordinacija za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije održala je svoju prvu sjednicu s novim predsjednikom, zamjenikom župana Ratimirom Ljubićem, koji je članovima uputio smjernice za daljnje djelovanje.

Zamjenik Ljubić predložio je da se otvori e-mail adresa Koordinacije na koju bi se direktno mogle javljati ustanove, udruge i pojedinci s pitanja iz područja zaštite ljudskih prava, a jedan od prijedloga je i da se uputi dopis županijskim i drugima ustanovama koje se bave ljudskim pravima glede ukazivanja na konkretne probleme u kojima Koordinacija može dati svoj doprinos. Nakon prikupljanja podataka, ponovno će se sazvati sjednica kako bi se odlučilo koja će pitanja imati prioritet rješavanja, a među prvima će svako biti prava romske nacionalne manjine, obzirom na broj njezinih pripadnika na području Županije.

Članovi Koordinacije dolaze iz raznih područja djelovanja, primjerice policije, suda, županijskih upravnih odjela, kulture, prosvjete, medija, zdravstva i nacionalnih manjina.

Služba ureda župana