Županiji priznanje za projekt „Dan kao san“

Župan Darko Koren danas je u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj primio priznanje za projekt „Dan kao san“. Priznanje mu je predao načelnik PU Darko Rep koji je iskoristio priliku da zahvali Županiji za angažman u aktivnostima PU.

Od predstavnika Županije na predaji priznanja bili su i zamjenik župana Ivan Pal, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja te stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Stjepan Behin.

Cilj projekta bila je pomoć i potpora ranjivim društvenim skupinama jer su upravo te skupine često izložene nasilju i neprihvatljivom ponašanju. Vijeće za prevenciju kriminaliteta Koprivničko-križevačke županije i PU koprivničko-križevačka bili su nositelji ovog projekta, a priznanje za „Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice u 2014. godini“ dobili su na  međunarodnoj konferenciji Sigurnost gradova – SIGG 2014 koja je održana 20. ožujka u Splitu.

Odsjek za komunikacije i protokol