Županiji prihvaćena 2 projekta energetske obnove ukupne vrijednosti 8,5 milijuna kuna

Koprivničko-križevačka županija prijavila je dva projekta energetske obnove škola, OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje te OŠ Frana Koncelaka Drnje, na Poziv „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.“ te je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primila obavijest o rezultatima faze 2 postupka dodjele bespovratnih sredstava, a projekti su predloženi za sufinanciranje.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove OŠ Prof. Franje Viktora Šignjara Virje iznose 5.900.078,09 kuna, od čega će se 60%, odnosno oko 3,6 milijuna kuna sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ukupni troškovi projekta OŠ Fran Koncelak Drnje iznose 2.664.294,67 kuna, od čega će se također 60% sufinancirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj, što iznosi 1,6 milijuna kuna.

Preostalih 40% vrijednosti projekta treba osigurati prijavitelj, a Županija će projekte kandidirati na natječaj Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, odakle može povući 80% vrijednosti vlastitog iznosa sufinanciranja.

Projektom energetske obnove za školu u Virju planira se u proračunatoj energiji za grijanje postići ušteda oko 71% te će se moći certificirati u energetski razred A (iz sadašnjeg D), dok su planirane uštede za školu u Drnju 69% te će se moći certificirati u razred B (iz trenutnog energetskog razreda F).

Cilj energetske obnove je osigurati bolje uvjete rada u školama, ali i ostvariti značajne financijske uštede povećanjem energetske učinkovitosti, uz smanjenje potrošnje energije i emisije CO2.

U narednom razdoblju očekuje se donošenje Odluke o financiranju projekata energetske obnove škola, a zatim i potpisivanje Ugovora o financiranju, nakon čega slijedi provedba projektnih aktivnosti.

Služba ureda župana