Županija za programe ustanova i udruga s područja kulture ove godine izdvojila 1,5 milijuna kuna

U prostorijama Županijske uprave u srijedu 24. srpnja potpisani su ugovori o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga i ustanova  iz područja kulture koje je s predstavnicima korisnika sredstava potpisao župan Darko Koren. Uz župana potpisivanju su prisustvovali i zamjenik župana Ratimir Ljubić te  pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek.

Uvodno se prisutnima obratila pročelnica Mušlek pojasnivši kategorizaciju i kriterije natječaja za sufinanciranje programa ustanova u kulturi te poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2019. godinu. Kako je istaknula, Županija je za ovu godinu osigurala sredstva u iznosu od 1,54 milijuna kuna što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od 132 tisuće kuna.

„Naša se županija diči bogatom kulturnom baštinom i tradicijskom kulturom kojoj svi vi svojim aktivnostima pridonosite, posebice u dijelu očuvanja kulturnog identiteta. U 2017. godini izdvojili smo 978 tisuća kuna, dakle možete vidjeti kako postoji intencija da se sredstva povećaju. Segmentu kulture pridajemo posebnu pažnju, a valja spomenuti kako sufinanciramo i aktivnosti Galerije u Hlebinama te bibliobusne službe u Koprivnici i Križevcima. Ponosni smo što smo i prije donošenja novog okvira i izmjena Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, pokrenuli direktno financiranje višegodišnjih programa ustanova u kulturi, što u praksi znači da naši muzeji i knjižnice ne trebaju čekati na natječaje već se financiranje odvija na mjesečnoj razini“, kazala je pročelnica Mušlek i poželjela svim potpisnicima uspješno provođenje programa.

Župan Koren čestitao je svim ustanovama i udrugama koje su prijavili projekte te naglasio kako su Županiji jednako važni svi projekti bez obzira na njihovu veličinu jer na njima se razvija kulturni identitet našeg podneblja.

„Administrativne prepreke koje se javljaju prilikom prijava projekata nisu posljedice naših hirova, već pravila i zakona kojih se moramo pridržavati. U segmentu kulture ne postoje problemi, no moram reći kako procedure nastojimo što više pojednostaviti te pomoći u kandidiranjima za županijska sredstva. Vidljivo je da u zadnje tri godine značajno povećavamo sredstva za kulturu, a to je znak da prepoznajemo vaš rad i vrijednosti koje promičete. Zajednica počiva na angažmanu i trudu kulturnih djelatnika i time se stvara dodatna vrijednost radi čega je u zajednici u konačnici i ljepše živjeti“, kazao je župan te poželio potpisnicima ugovora uspješnu suradnju.

U ime ustanova u kulturi obratio se ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Robert Čimin zahvalivši Županiji na pomoći koju pruža sufinancirajući muzejske programe te rad hlebinske Galerije naglasivši kako se na nacionalnoj razini za programe iz kulture izdvaja svega jedan posto državnog  proračuna.

„Moram pohvaliti kontinuirani rast izdvajanja sredstava iz županijskog proračuna, nadam se da će novca biti i više kako bi mogli još kvalitetnije čuvati i promovirati našu kulturnu baštinu. Udruge i ustanove u kulturi su dosegle razinu kvalitete s kojom se Županija mora ponositi. U kontekstu pomoći i brizi prema ustanovama, predvodnik ste u potpomaganju knjižničarske i muzejske djelatnosti, a tu su i dvije narodne knjižnice koje su izuzetak u Hrvatskoj koje zdušno potpomažete“, istaknuo je ravnatelj Čimin.

Predsjednik Udruge hlebinskih slikara i kipara naive Zlatko Kolarek obratio se  u ime  udruga te zahvalio Županiji na dugogodišnjem praćenju aktivnosti kojima se bave.

„Bez vaše podrške bilo bi nam jako teško i drago nam je da ste svih ovih godina podrška naivnom slikarstvu i radu svih udruga. Naše projekte bilo bi nemoguće ostvariti bez novčane pomoći stoga vam još jednom hvala što ste prepoznali naše potrebe“,  rekao je Kolarek.

Na kraju susreta s potpisnicima ugovora, a u znak zahvalnosti za dugogodišnje praćenje udruga Kolarek je županu uručio skulpturu drvenog pijevca kojeg je na koloniji Alpe-Adria izradio kipar Miljenko Petrić.

Služba ureda župana