Županija uputila apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

U sustavu OŠ „Braće Radić“ nalaze se i područne škole Koprivnički Ivanec i Kunovec. U njima se obrazuje oko 200 učenika, a osnivač škola je Grad Koprivnica. Obje školske zgrade su izuzetno lošem stanju. U Područnoj školi Kunovec loši uvjeti uzorkovani su dotrajalošću same građevine i stalnom vlagom dok je krov škole u Koprivničkom Ivancu neadekvatan te je od prokišnjavanja uzrokovana velika šteta na podu i instalacijama.
Općina Koprivnički Ivanec je upoznala osnivače s urgentnom potrebom sanacije objekata,a o ovoj problematici obavijestili su i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u dopisu od 14. lipnja 2010. godine. Tom prilikom predloženo je da Ministarstvo donese odluku o osnivanju matične škole Koprivnički Ivanec, te da osnivačka prava preuzme Koprivničko-križevačke županije, a time i bilančna prava. Na taj način bi se stvorili uvjeti za normalan rad i obrazovanje djece.
Potaknuti upravo ovom općinskom inicijativom te apelom mještana Koprivničkog Ivanca župan Darko Koren uputio je ministru Radovanu Fuchsu prijedlog o osnivanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec u ponedjeljak 28. lipnja 2010. godine. Kako bi najmlađi stanovnici naše Županije novu školsku godinu počeli u normalnim uvjetima na koja sva djeca imaju zakonsko pravo važno je da se ovaj predmet što prije uputi u pravnu proceduru te da i lokalna zajednica iskaže volju za njegovim rješavanjem.