Županija u projektu internacionalizacije agrara

Koprivničko-križevačka županija uključila se 2014. godine u projekt TOP 1.000 HR poljoprivrede-internacionalizacija agrara, koji je provodio portal Agroklub u suradnji s sa županijama, a cilj je predstaviti konkurentne poljoprivredne proizvođače i njihove proizvode.

Cilj  projekta jest poboljšanje tržišnog statusa poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske i njihova afirmacija na domaćem i inozemnom tržištu te poticanje pozitivne atmosfere sektora poljoprivrede.

Koprivničko-križevačka županija sufinancirala je projekt sa 24.750,00 kuna i aktivno sudjelovala u projektu, a realiziran je putem Internet platforme odnosno u obliku Baze podatke u sklopu portala www-agroklub.com.

Sve aktivnosti koje su projektom do sada realizirane dostupne su putem sljedeće poveznice: http://www.agroklub.com/proizvodjaci/

Sa ciljem olakšanja kontakta poljoprivrednih proizvođača s potencijalnim otkupljivačima, kreirana je Baza poljoprivrednih proizvođača, koja trenutno broji 1174 proizvođača i u nju se mogu neovisno o imenu projekta TOP 1.000 upisivati svi zainteresirani proizvođači.

Na području Koprivničko – križevačke županije trenutno je upisano 92 poljoprivredna proizvođača koji pokrivaju 2,913 ha površina, od toga je 8 eko proizvođača i 13 proizvođača koji se bave integriranom proizvodnjom.

Upis je proizvođačima potpuno besplatan i dobrovoljan, a podatke o vlastitoj proizvodnji moći će samostalno mijenjati ovisno o situaciji u proizvodnji, upisivanjem korisničkog imena i lozinke koju će dobiti prilikom upisa u Bazu.

Pozivamo zainteresirane poljoprivredne proizvođače iz Koprivničko – križevačke županije da se upišu u Bazu poljoprivrednih proizvođača kako bi predstavili svoje djelatnosti i proizvode.

Za sve zainteresirane izrađen je i poseban video koji dodatno pojašnjava upis u Bazu:

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol