Županija stekla pravo građenja na čestici u Rasinji na kojoj se planira izgradnja školske sportske dvorane

Župan Darko Koren, načelnik Općine Rasinja Danimir Kolman i ravnatelj Osnovne škole Andrija Palmović Rasinja Krunoslav Belaj, danas su u prostorijama Županijske uprave potpisali Ugovor o  osnivanju prava građenja na kčbr. 1648/11 i 1648/15, zk ul. 4726 k.o. Rasinja u korist Koprivničko-križevačke županije. Ugovor je potpisan nakon što je na posljednjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju pravu građenja, a ovim ugovorom Općina i Škola kao osnivači prava građenja osnovali su pravo građenja na predmetnoj čestici u korist Županije.

Općina Rasinja jedna je od pet općina koje sudjeluju u kapitalnom investicijskom projektu izgradnje školskih sportskih dvorana koje je Županija pokrenula ove godine. Projekt je koncipiran na način da općine i Županija zajednički sudjeluju s po 50 posto udjela u investiciji, a ukupno gledajući  radi se o investicijskom ciklusu od preko 70 milijuna kuna.

Župan je prilikom potpisivanja Ugovora iskazao zadovoljstvo što je Općina Rasinja dio ovog velikog projekta kojim će se osim osiguranja adekvatnih uvjeta za učenike i nastavnike, značajno povećati standard života te dati poseban impuls u razvoju cjelokupne društvene zajednice na području pet općina.

Spomenimo kako je Županija u projektu izgradnje školske sportske dvorane u Rasinji i nositelj izrade projektne dokumentacije, a župan je izvijestio prisutne kako je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a istovremeno je u tijeku pregled troškovnika i priprema dokumentacije za javnu nabavu.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek i pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić.

Služba ureda župana