Županija se priključuje međunarodnoj inicijativi za prometno povezivanje Baltika i Jadrana

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, zajedno sa zamjenikom župana Darkom Sobotom i pročelnikom Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalnu djelatnost Marijanom Štimcem, u utorak, 19. listopada, sudjelovao je na radnom sastanku u zagrebačkoj Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske. Tema sastanka bila je „Priprema zajedničke deklaracije inicijative Centralnog Europskog Transportnog Koridora (CETC) – Route 65 na području Republike Hrvatske“.

Svrha novog koridora je da se željezničkom teretnom rutom povežu Baltik i Jadran, a inicijativa okuplja regije kroz koje bi koridor trebao prolaziti. Za sada Koprivničko-križevačke županija još nije član CETC inicijative, ali obzirom da je u Koprivnici smješteno važno željezničko čvorište uskoro će to postati. Internacionalnim programom rekonstrukcije željezničkog prometa temeljem odluke Vlade, jedan od prioriteta je i infrastrukturna investicija gradnje 2. kolosijeka pruge u pravcu Botovo-Dugo Selo. Na ovoj 78 kilometara dugoj trasi teretni bi vlakovi postizali brzinu 160-200 kilometara na sat.

Cilj CETC inicijative je da se pri nadležnim ministarstvima i tijelima Europske komisije osnaže aktivnosti kojima bi se prihvatio koridor u ovom dijelu Hrvatske. To je vrlo važno obzirom da ima lobija koji traže da ruta bude usmjerena prema Sloveniji i Italiji, te da se time zaobiđe naša luka Rijeka. Koprivničko-križevačka županija će stoga pristupiti deklaraciji, a do kraja godine očekuje se njeno potpisivanje i upućivanje nadležnim europskim tijelima za utvrđivanje rute.