Županija pridruženi partner na projektu COMPOSE

COMPOSE je trogodišnji projekt koji kao projektni partner u Republici Hrvatskoj provodi Regionalna energetska agencija Sjever, uz podršku pridruženog projektnog partnera Koprivničko-križevačku županiju.

Glavni cilj je povećanje udjela obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini u energetskim strategijama i planovima 11 Mediteranskih zemalja, a razmjenom iskustava i znanja te inovativnim pristupom povećanju svijesti o važnosti energetske učinkovitosti, projektni partneri će implementirati 15 pilot projekata. Koristeći znanja i iskustva projektnog konzorcija, REA Sjever implementirat će pilot projekt na području Koprivničko-križevačke županije, čiji je cilj priprema Energetskog investicijskog plana koji će biti fokusiran na postizanje smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz energetske uštede i povećano korištenje obnovljivih izvora energije.

Energetskim investicijskim planom pokušat će se pokrenuti i/ili poboljšati višestupanjsko načelo upravljanja kao jedno od glavnih prepreka u postizanju skalabilnosti projekata kojima se osigurava mogućnost upotrebe različitih financijskih modela dostupnih samo u slučaju agregiranih količina, uglavnom dostupnim samo u velikim jedinicama lokalne uprave. Projekti identificirani u Energetskom investicijskom planu bit će bazirani na sektorskom pristupu tj. okrupnjavanju projekata sličnih po tehnološkim parametrima, veličini, ciljanoj grupi itd.

Udruživanjem iskustava iz svih pilot projekata, izradit će se edukacijski materijal za donositelje odluka i one koji se bave planiranjem, što će doprinijeti efikasnom i održivom planiranju mjera energetske učinkovitosti i cjelokupnoj provedbi implementacije tehnologija i postupaka za dobivanje energije iz obnovljivih izvora na lokalnoj razini.

Služba ureda župana