Županija postala članica Saveza Alpe-Jadran i priprema se za realizaciju zajedničkih projekata

Koprivničko-križevačka županija je 22. studenoga 2013. zajedno s još šest hrvatskih županija postala članica Saveza Alpe-Jadran (Alps Adriatic Alliance). Sporazum o pristupanju je u austrijskom Klagenfurtu, tijekom plenarnog skupa predsjednika vlada dosadašnje Radne zajednice Alpe-Jadran i osnivačke skupštine novog Saveza, potpisao župan Darko Koren.

Osim hrvatskih županija (Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Istarske, Karlovačke i Koprivničko-križevačke), koje su slijednice Republike Hrvatske u ovoj organizaciji, članice Saveza su austrijske savezne pokrajine Gradišće, Štajerska i Koruška, mađarska Županija Vas i Zajednica općina Slovenije. Sjedište Saveza je u Klagenfurtu.

Novi pristupni sporazum koji je u Klagenfurtu potpisan označio je preustroj Radne zajednice Alpe-Jadran u Savez koji će više biti fokusiran na suradnju među regijama i zajedničku provedbu projekta od interesa za cijeli alpsko-jadranski prostor.

Članice Saveza formirat će različite tematske koordinacijske točke preko kojih će se provoditi projekti, a u svaki projekt trebaju biti uključene najmanje tri članice iz tri različite zemlje. Projekti će se subvencionirati iz zajedničkog budžeta Saveza Alpe-Jadran

Svaka članica na svom području osniva kontaktnu točku koja je ujedno i produžena ruka glavnog tajništva Saveza na tom području. Koprivničko-križevačka županija će tako organizirati svoju kontaktnu točku unutar uprave, s kojom će osim glavnog tajništva imati priliku komunicirati i sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave i udruge u Županiji koje će željeti ostvariti suradnju ili projekt u okviru Saveza.

Članice Saveza također mogu formirati i tematske koordinacijske točke iz raznih sektora preko kojih koordiniraju provedbu projekata. I na razini Koprivničko-križevačke županije su tako u tijeku dogovori oko formiranja tematske koordinacijske točke, a kako Županija planira pokretanje nekoliko projektnih ideja s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja postoji mogućnost da se predloži tematska koordinacijska točka upravo za taj sektor.

Koprivničko-križevačka županija je isto tako zainteresirana za suradnju i u projektima na temu gospodarstva obrazovanja, kulture, turizma, zaštite okoliša, itd., a ove teme koordinirat će druge regije članice.

Budući da prijava projekata za sufinanciranje kreće od 2014. godine, Županija poziva sve zainteresirane udruge i organizacije, te jedinice lokalne samouprave, koje imaju ideju za realizaciju projekta na području cijele alpsko-jadranske regije da se obrate u Županiju (Služba ureda župana) ili da svoju ideju pošalju na e-mail info@kckzz.hr.