Županija pomogla organizaciju 17. križnog puta mladih Varaždinske biskupije

Svake godine oko 800 mladih iz Varaždinske biskupije, koja obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, uoči svetkovine Uskrsa odlazi na dvodnevno hodočašće, a ove je godine na 17. križnom putu ruta prošla župama virovskog dekanata.

Krenulo se od crkve sv. Tri kralja u Goli, kroz župe Ždalu i Molve pa sve do Virja, Miholjanca i Novigrada Podravskog, gdje je u crkvi Rastanka sv. Apostola održana svečana misa koju je predvodio biskup Josip Mrzljak, a kojoj je prisustvovao i župan Darko Koren.

Ovogodišnji 17. križni put mladih pomogla je i Koprivničko – križevačka županija osiguravši flaširanu vodu za sve sudionike puta.

 

Služba ureda župana