Županija podupire aktivnosti za pomoć Marijeti Bugarin

Desetogodišnja Marijeta Bugarin iz Koprivnice boluje od Parry-Romberg sindroma. Riječ je o veoma rijetkoj bolesti od koje u svijetu boluje 680 osoba dok je Marijeta jedina koja od nje boluje u Hrvatskoj.  Bolest uzrokuje da imunološki sustav napada samog sebe te uništava jednu stranu lica. Nedavno se Koprivničko-križevačke županije uključila u humanitarnu akciju koprivničkih cvjećara upravno namijenjenu pomoći za Marijetu. Reagirajući na inicijativu župan Darko Koren prihvatio je i da se Županija uključi u pomoć Marijetinim roditeljima da za nju dobiju kvalitetno liječenje. Marijetina mama Valentina Bugarin sastala se u petak 13. prosinca sa zamjenikom župana Ivanom Palom i pročelnicom Brankom Cuki. Tom prilikom je i zamjenik Pal pozvao sve institucije i udruge koje mogu da pomognu borbi desetogodišnje Marijete.