Županija partner u novom projektu Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice

U utorak 9. srpnja u prostorijama Udruge  osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice održan je radni sastanak na kojem je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek radi pripreme projekta za natječaj koje je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sastanak je bio sazvan radi dogovora za pripremu aktivnosti u Području: razvoj poduzetništva kod djece i mladih, a Koprivničko-križevačka županije prihvatila je biti partner u novom  projektu udruge.

Partneri u projektu će biti i osnovne škole kojima je županija osnivač i to Osnovna škola Koprivnički Ivanec i Osnovna škola Sokolovac.

Služba ureda župana