Županija osigurala 900 tisuća kuna EU sredstava za besplatnu prehranu potrebitih učenika – projekt „Svi u školi, svi pri stolu 5“ kreće s provedbom

Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Koprivničko-križevačkoj županiji odobrena su sredstva za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 5“ u iznosu od gotovo 900 tisuća kuna.

Ugovor o financiranju je u ime Županije potpisao župan Darko Koren, istaknuvši važnost uspješnog korištenja EU sredstava, posebno za hvalevrijedne ciljeve kao što je osiguravanje boljih životnih uvjeta i jednakih početnih pozicija za svu djecu.

Županija u suradnji sa svih 18 osnovnih škola kojima je osnivač, tijekom tekuće školske godine (2020./2021.), osigurava besplatnu prehranu za 884 potrebitih učenika. Učenici se već hrane u svojim školskim restoranima od početka školske godine te će sredstva za njihovu prehranu školama biti nadoknađena sredstvima iz projekta.

Projekt se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) te je nastavak projekta koji je Županija zajedno sa školama i PORA-om županijskom Regionalnom razvojnom agencijom već provodila ranije, protekle četiri školske godine.

Riječ je o projektu kandidiranom na poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)“, a broj djece određen je sukladno kriterijima koji su za svaku pojedinu školu definirani odlukom školskih odbora.

Uključenim učenicima je zahvaljujući projektu u školama osiguran jedan obrok dnevno, odnosno 157 tisuća obroka kroz cijelu školsku godinu.

 

Služba ureda župana