Županija potpisala sporazum o prijevozu učenika osnovnih škola

Župan Darko Koren i direktor tvrtke Čazmatrans prometa d.o.o. Damir Pavlović potpisali su okvirni sporazum za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Županija osnivač na temelju provedenog postupka javne nabave.

Ovaj okvirni sporazum sklapa se za razdoblje do dvije godine čime se predviđa sklapanje dva godišnja ugovora, jedan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine te drugi za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Služba ureda župana