Županija kao prvi domaćin edukacije kojoj je cilj prepoznavanje pojavnih oblika korupcije i aktivno sudjelovanje u njenom suzbijanju

U srijedu 13. ožujka u Županijskoj je upravi održana prva edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i područne (regionalne) samouprave, u sklopu koje je predstavljen „Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“. Priručnik je nastao na inicijativu Hrvatske zajednice županija, a u suradnji s Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa te Državnom školom za javnu upravu.

Uvodno se obratio župan Darko Koren koji je kazao: „Edukacije o antikorupciji koje će se provoditi diljem Hrvatske predstavljaju doprinos koji dajemo iz perspektive regionalne samouprave, a znamo da je ona najbliža građanima. Upravo kroz jačanje svijesti i informiranosti svih dionika i građana o korupciji i njenim najučestalijim oblicima te važnosti ukazivanja na iste, potrebno je raditi na unaprjeđenju sustava i izgradnji povjerenja. Važno je da zauzmemo zajednički stav i konkretnim prijedlozima dodatno informiramo i potaknemo službenike i namještenike u borbi protiv korupcije. Borba protiv korupcije jedna je od važnijih zadaća našeg društva, a korupcija kao negativna pojava postoji u svim društvima. Moramo učiti od zemalja gdje je rizik od korupcije puno manji, no treba pronalaziti i vlastiti put. Ovakve aktivnosti izuzetno su važne i pohvalne te podržavam sve koji sudjeluju u njima, a posebno zahvaljujem Hrvatskoj zajednici županija kroz koju angažirano i aktivno djelujemo.“

Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi djelo je autora – Marine Horvat, Jelene Drakulić, Darije Gradski i Duje Prkuta, a osmišljen je kao dio širih napora sprječavanja i suzbijanja korupcije u lokalnim i regionalnim zajednicama.

Ideja za izradu Antikorupcijskog vodiča nije proizašla iz obveze za pukim udovoljavanjem zahtjeva koji proizlaze iz nacionalne Strategije borbe protiv korupcije. Naime, ideja je proizašla iz našeg vjerovanja da upravo od službenika s lokalne i područne (regionalne) razine mogu i moraju krenuti promjene u sustavu. Dapače, na lokalnoj razini rade itekako stručni i odgovorni službenici, voljni i spremni usavršavati se, proispitivati svoj rad, postati još bolji. Ničiji zadatak nije samo puko dolaženje na radno mjesto, već je na svima, a posebno na dužnosnicima i rukovodećim službenicima, da jačaju svijest i informiranost službenika o antikorupciji. Takvim postupanjem zasigurno će doći do još bolje servisne funkcije našim građanima kao i do trajne izgradnje i razvitka povjerenja građana u sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.“, napomenula je jedna od suautorica Vodiča i pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslovne Marina Horvat, a obratile su se i druge suautorice Darija Gradski i Jelena Drakulić te glavna tajnica Hrvatske zajednice županija Melita Pavlek.

Svoj doprinos borbi protiv antikorupcije Županija daje kroz Antikorupcijsko povjerenstvo, koje je savjetodavno tijelo Županijske skupštine osnovano 2014. godine. Svojim radom nastoji ohrabriti građane na uočavanje, prijavljivanje i sprečavanje korupcije kroz informiranje javnosti o najpogodnijim načinima prijave uočenih pojava korupcije, izrađivanjem brošure s pojmovima i primjerima sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kao i donošenjem kodeksa ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika javnopravnih tijela. Posebno vrijedi istaknuti akciju po kojoj je Povjerenstvo jedinstveno u Hrvatskoj, a to je  provođenje natječaja „Moja županija bez korupcije“ namijenjenog učenicima osnovnih i srednjih škola. Povjerenstvo ove godine po četvrti put održalo natječaj i nagradilo najkreativnije učenike, nastojeći kod mladih razvijati svijest o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju.

Predstavljanju Antikorupcijskog vodiča prisustvovali su i zamjenik župana Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine i član Antikorupcijskog povjerenstva Željko Pintar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice Ivan Pal, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Tihomir Kvakarić, načelnik Općine Drnje Petar Dombaj, predsjednica županijskog Antikorupcijskog povjerenstva Jadranka Lakuš, ostali članovi Povjerenstva, županijski pročelnici te sudionici edukacije, među kojima i gosti iz Krapinsko-zagorske i Međimurske županije.

Nakon predstavljanja Vodiča, održana je edukacija o antikorupciji, s posebnim naglaskom na sprečavanje sukoba interesa službenika lokalne i područne (regionalne) samouprave, u sklopu koje su prezentacije održale Marina Horvat i Darija Gradski.

Antikorupcijski vodič možete preuzeti OVDJE.

Služba ureda župana