Županija izdvojila 366.000,00 kn za krovište škole u Molvama

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa zamjenikom župana Ivanom Palom i suradnicima u četvrtak, 23. rujna, prisustvovao je preuzimanju radova sanacije krovišta osnovne škole u Molvama. Za sanaciju krovišta Županija je izdvojila 366.000,00 kuna, a izvođač radova bila je tvrtka Segrad d.d. Đurđevac. Nadzor nad radovima vršila je tvrtka Studio HM d.o.o. Đurđevac, a u dijelu troškova sudjelovala je i sama Općina Molve.

Obilasku škole pridružio se i načelnik Općine Molve Stjepan Fosić, koji je u kratkom sastanku s čelnicima Županije prezentirao osnovne smjernice budućeg razvoja turističkih sadržaja u Općini.