Županija inicirala sastanak o utvrđivanju statusa Park šume Borik u Đurđevcu

Nakon prijedloga Koprivničko – križevačke županije i pokretanja procedure glede utvrđivanja statusa Park šume Borik u Đurđevcu i mogućnosti pokretanja zaštite temeljem Zakona o zaštiti prirode, danas je održan radni sastanak s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Grada Đurđevca i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Nakon obilaska terena dogovoreni su daljnji koraci koji će rezultirati pozitivnim rješenjem  proglašenja Park šume Borik, a potrebno je naglasiti kako su svi prisutni bili suglasni s inicijativom i planiranom zaštitom ovog područja.

Županija je postupak pokrenula po zahtjevu Grada Đurđevca, a koji je u proteklom periodu obrađen te sa svim zaprimljenim mišljenjima i dokumentacijom poslan na razmatranje u nadležno Ministarstvo. U zahtjevu je inicirana zaštita dijela šume gospodarske jedinice Đurđevački peski s ciljem prezentacije, edukacije, provođenja aktivnosti škole u prirodi i korištenja u rekreativne svrhe šume Borik. Važno je spomenuti kako šumskom sastojinom Borik gospodare Hrvatske šume te kako su se u ovoj proceduri pozitivno očitovale na ovu inicijativu.

Služba ureda župana