Županija inicirala sastanak na temu sigurnosti prometa na državnim cestama

Na inicijativu Županije, održan je radni sastanak na temu sigurnosti prometa na državnim cestama na području Županije kojemu su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota te predstavnici Županijske uprave za ceste, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Policijska uprava koprivničko-križevačke županije te Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Kao što je uvodno pojasnio župan, cilj sastanka bio je razgovarati o mogućnostima kojima se može utjecati na poboljšanje stanja na državnim cestama, obzirom na to da je trenutni status Županije u upravljanju državnim cestama nezadovoljavajući. Župan smatra kako se treba pristupiti stručnoj i argumentiranoj raspravi s resornim ministarstvom, kao i s Hrvatskim cestama, koma je uputio dopis radi utvrđivanja termina radnog sastanka. Tema sastanka je status gradnje državnih cesta na području Županije, što se prvenstveno odnosi na važne projekte prometne infrastrukture (brza cesta do Koprivnice i ostalo) koji su potvrđeni prilikom posjeta ministra Olega Butkovića Županijskoj upravi u listopadu prošle godine.

Svoja su razmišljanja o prometnoj problematici iznijeli i ostali sudionici sastanka, a u planu je i sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave gdje će im se naglasiti kako Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008, 74/2011, 80/2013, 92/201, 64/2015 i 108/2017) isključivo njima daje inicijaciju svih djelovanja za sigurnost prometa na cestama na njihovom području.

Služba ureda župana