Županija inicirala radni sastanak o rudnoj renti od eksploatacije ugljikovodika na prostoru tri županije

Općina Molve u srijedu 8. travnja bila je domaćin radnog sastanka vezanog uz rudnu rentu od eksploatacije ugljikovodika koji je u ime Koprivničko – križevačke županije sazvao zamjenik župana Darko Sobota. Zamjenik Sobota podsjetio je na aktivnosti tijekom 2013. i 2014. godine kojima je Koprivničko – križevačka županija nastojala potaknuti izmjenu Uredbe sa osnovnim ciljem povećanja stope rudne rente sa 5 na 10 posto uz zadržavanje odnosa raspodjele prema modelu 50 posto iznosa u korist jedinica lokalne samouprave, 20 posto u korist Županije i 30 posto iznosa u korist države, nakon čega je donesena nova Uredba prema kojoj se novčana naknada dijeli na 30 posto JLS-ima, 20 posto Županiji i 50 posto državnom proračunu. Na sastanku se raspravljalo i o analiziranim podacima prikupljenima od JLS-a iz čega je vidljivo kako su nominalni mjesečni prihodi po JLS od pune primjene nove Uredbe i mjesečnog plaćanja niži u svim JLS-ima nego u srpnju 2014. godine. Isto tako, podaci o proizvedenim količinama po eksploatacijskom polju i podaci o tržišnoj vrijednosti pridobivenih ugljikovodika nisu poznati korisnicima naknade istaknuli su predstavnici JLS-a. Zamjenik Sobota naglasio je kako je promjena nove Uredbe negativno utjecala na primitke lokalnih proračuna i to u procijenjenoj godišnjoj nominalnoj vrijednosti za JLS u Koprivničko – križevačkoj županiji od 16,5 milijuna kuna, a za koji se iznos povećao središnji državni proračun. Zaključeno je kako će se Vladi Republike Hrvatske ponovno uputiti zajednički dopis kojim će se tražiti promjena Uredbe koja nije postigle rezultate u boljoj transparentnosti niti uravnoteženom regionalnom razvoju po ranije spomenutom modelu raspodjele primitaka. Isto tako, inicirati će se Uspostava transparentnog modela mjesečnih uplata na bazi količina pridobivenih ugljikovodika iz eksploatacijskih polja, na obračunskom listu koji se dostavlja uz uplatu, gdje je posebno naznačeno postotno učešće svake JLS na području eksploatacijskog polja.  Sastanku se odazvalo tridesetak predstavnika gradova i općina s područja Koprivničko – križevačke, Bjelovarsko – bilogorske i Virovitičko – podravske županije te predstavnici Bjelovarko – bilogorske županije koji su korisnici sredstava od rudne rente.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.