Županija inicirala osnivanje Tematske koordinacijske točke za poljoprivredu i etničku baštinu Saveza Alpe-Jadran

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren donio je zaključak o podnošenju inicijative za osnivanjem Tematske koordinacijske točke za poljoprivredu i etničku baštinu Saveza Alpe-Jadran. Ovim zaključkom Vijeću Alpe-Jadrana je podnesena inicijativa za osnivanjem navedene Tematske koordinacijske točke, koja će imati ulogu informativne točke za područje poljoprivrede i etničke baštine za sve regije članice te će koordinirati tematske projekte na razini područja Saveza Alpe-Jadran.

Glavni ciljevi ove Tematske koordinacijske točke bit će povezivanje i razmjena iskustava poljoprivrednih proizvođača, aktivnosti u promociji poljoprivrednih proizvoda i tradicijskih proizvoda ruralnog prostora, promocija autohtonih proizvoda regija i poticanje izvrsnosti, podrška sajmovima tradicijskih i poljoprivrednih proizvoda i podrška proizvođačima u sudjelovanju na sajmovima u alpsko-jadranskom području, podrška manifestacijama u svrhu promicanja razvoja kvalitete vinarstva, vinogradarstva, voćarstva i povrtlarstva, podrška razvoju izvrsnosti tradicijskih i poljoprivrednih proizvoda, usporedba zakonodavnih odredbi, poljoprivrednih politika i prilagodbe tržištu u regijama članicama, edukativna savjetovanja i studijski posjeti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima radi uvida u primjere dobre prakse u regijama, te umrežavanje subjekata poljoprivrednog, javnog sektora i udruga, te subjekata koji se bave promocijom tradicionalnih vrijednosti i etničke baštine.

Stručne i tehničke poslove Točke će obavljati Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove, a pomoć u radu će dati i drugi upravni odjeli Županije, ovisno o temi projektnih prijedloga koji se budu provodili.

U okviru Točke Koprivničko-križevačka županija već je počela s pripremom zajedničkih projekata na temu promocije vina i vinorodnih područja u regijama članicama, promocije tradicijskog slikarstva i naivne umjetnosti, te promocije stočarstva, proizvodnje mlijeka i poljoprivrede.

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove