Županija i PORA na sastanku sa predstavnicima Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“

U prostorima PORE Razvojne agencije u Koprivnici u utorak, 3. studenoga održan je radni sastanak predstavnika PORE, Koprivničko-križevačke županije i Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica. Razgovaralo se o mogućnostima korištenja sredstava EU fondova za projekte koje priprema Knjižnica.
Ravnateljica knjižnice Dijana Sabolović Krajina predstavila je inicijativu da se u Koprivnici izgradi nova zgrada Gradske knjižnice te planove s postojećim objektom, planove u vezi uvođenja novih knjižničnih usluga za različite društvene skupine i potrebu za kupnjom novog vozila bibliobusa, te je izrazila želju da se potrebe knjižnice usklade s novom Županijskom razvojnom strategijom.
Zamjenik župana Ivan Pal iskazao je spremnost Županije, te PORE kao njene ustanove, da partnerski surađuje s Knjižnicom i pomogne u pronalasku načina da se ovi projekti financiraju. Predstavnici PORE i Županije naveli su potom neke od mogućnosti za financiranje projektnih ideja Knjižnice sredstvima EU fondova.
Ravnateljica PORE Melita Birčić pozvala je djelatnike knjižnice da se uključe u edukativne aktivnosti koje PORA organizira. Isto tako je dogovoreno da će se nadalje pratiti natječaji i programi kako bi se iznašle mogućnosti za financiranje projekata Knjižnice.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.