Županija i Podravka pokrenule projekt „Pametan obrok za pametnu djecu“

Županija, kao osnivač osamnaest osnovnih škola, još je prošle godine u suradnji s Podravkom  započela aktivnosti na projektu „Pametan obrok za pametnu djecu“ koji ima za cilj razvitak novog sustava prehrane i organizacije rada školskih kuhinja u osnovnim školama. Na taj bi se način svakom osnovnoškolcu omogućilo da jede zdrave, kvalitetne i nutritivno vrijedne obroke te potaknulo usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Projekt će se provoditi u nekoliko faza, a prva faza, koja je započela jučer, uključuje uvođenje dvotjednog jelovnika u šest osnovnih škola: OŠ Koprivnički Ivanec, OŠ Kalnik, OŠ Sveti Petar Orehovec, OŠ Legrad, OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje i OŠ Sokolovac. Jelovnik je osmislio Podravkin stručni tim nutricionista, a nakon dva tjedna napravit će se analiza među korisnicima te će se novi jelovnici uvesti u sve osnovne škole kojima je Županija osnivač. Druga faza projekta uključuje uvođenje materijalnog knjigovodstva odnosno softverskog rješenja.

Cijelo vrijeme provedbe projekta naglasak će biti i na kontinuiranoj edukaciji djece, roditelja i zaposlenika škole odnosno na upoznavanju svih zainteresiranih skupina o važnosti kvalitetne i zdrave prehrane, kako bi projekt polučio rezultate, a edukaciju će provoditi Podravka, Županija i škole kao partneri.

Kroz ovaj projekt planira se osnažiti sustav uključivanja lokalnih proizvoda u opskrbi školskih kuhinja i stvoriti preduvjete da proizvođači prehrambenih proizvoda s područja Županije i domaća obiteljska poljoprivredna gospodarstva što jednostavnije plasiraju svoje proizvode.

Županija je u suradnji s Podravkom pripremila i letak namijenjen djeci i roditeljima s dvotjednim jelovnikom, ali i osnovnim podacima o pravilnoj prehrani, a možete ga vidjeti OVDJE.

Služba ureda župana