ŽUPAN URUČIO SREBRNJAKE DOBROVOLJNIM DAVAOCIMA KRVI

Povodom 25. listopada “ Dana darivatelja krvi“, jučer su Hrvatski crveni križ i Društvo crvenog križa Koprivničko-križevačke županije priredili prijem za višestruke dobrovoljne davaoce krvi ( 75 žene, 100 muškarci i više puta) u Šumskom domu “Crna gora“.

2008 godina je prekretnica u kompletnom preustroju načina prikupljanja dobrovoljno date krvi na našem području. Od polovice 2008. godine sva tri Gradska društva Crvenog križa na području Koprivničko-križevačke županije, organizaciju akcija i uzimanja dobrovoljno date krvi dogovaraju sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu u Zagrebu. U 2008. godini na razini županijskog društva u planu je bilo prikupiti 5800 doza krvi, a prikupljeno je 6005 doza krvi (Đurđevac 971, Koprivnica 3910 i Križevci 1124 doze krvi). i s time se Koprivničko-križevačka županija svrstala na 3. mjesto u RH sa prosjekom 4,85% davanja na 100 stanovnika. Prvi puta je krv dalo 6% darivatelja i to 148 žena i 228 muškaraca. Podaci za 2009.godina kazuje o nastavku uspješnosti o prikupljanju krvi, tako je u prvih deset mjeseci prikupljeno 5671 doza krvi , a planirani godišnji plan je 6000 doza. Plan će biti  sigurno ostvaren i prebačen budući da do kraja godine ima još gotovo 20 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Predsjednica “Društva crvenog križa KKŽ“, Ljiljana Šajatović Ivanković naglasila ja kako je svjesna da nema vrijednosti kojima bi mogla ocijeniti doprinos svakog dobrovoljnog davaoca krvi u osiguranju dovoljnih količina krvi za liječenje bolesnih i povrijeđenih, a posebno Vas koji ste svoju ruku pružili 75 i 100 i više puta. Odbor Crvenog križa KKZ želio je na simboličan način izraziti Vam zahvalnost i donio odluku da svim davaocima krvi koji su krv dali 75 puta – žene i 100 puta – muški uruče narukvice sa simboličnom posvetom , a Koprivničko-križevačka županija visokim priznanjem županije sa srebrnjakom Sv. Marka Križevčanina, zaštitnika Županije .Ove 2009 godine priznanja za 100 i više davanja krvi primili su Branko Berend, Juraj Cesar, Milenko Cvitković, Darko Fajdić, Zvonko Jambor, Marijan Korenjak, Josip Kuhar, Stjepan Lončar i Vladimir Pavlic.