Župan u obilasku gradilišta medicinsko-biokemijskog laboratorija u Križevcima

U četvrtak 9. travnja 2009.godine ,župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa suradnicima,u pratnji predstavnika Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i grada Križevaca, posjetio je gradilište medicinsko-biokemijskog laboratorija u Križevcima..

Radovi na adaptaciji laboratorija ,započeti su 13.ožujka 2009.godine;napreduju prema planovima i biti će dovršeni do 23.travnja. Adaptira se 125m2 prostora;investicija iznosi 530.000,00 kuna i njome će se omogućiti stanovništvu ovog djela Županije daleko kvalitetnija i primjerenija usluga laboratorijskih djelatnosti.

Župan Darko Koren  ujedno je  i prisustvovao primopredaji donacija “Udruga invalida grada Križevaca¨ ispostava Doma zdravlja Križevci.

Ova vrijedna i samozatajna Udruga prikupila je više od 40.000,00 kuna te nabavila aparat za potrebe fizikalne terapije i ginekološki stolac primjeren za žene s invaliditetom.

Doktorica Marija Krajina ; pomoćnica ravnateljice Doma Zdravlja Koprivničko-križevačke Županije;zahvalila se na vrijednoj donaciji i istaknula da sada sve tri ispostave našeg Doma zdravlja imaju primjerene stolove za pacijentice s invaliditetom.