Župan sudjelovao u radu Skupštine PZC-a Varaždin

U ponedjeljak, 29. lipnja u Hotelu Podravina u Koprivnici održana je Glavna skupština dioničkog društva PZC Varaždin d.d.. U radu Skupštine sudjelovao je i župan Darko Koren u ime Koprivničko – križevačke županije jednog od dioničara Društva.
Predsjednik Skupštine Stjepan Marković otvorio je sjednicu uvodnim obraćanjem te nakon utvrđivanja kvoruma upoznao prisutne o mogućnosti sudjelovanja u radu Skupštine. Odlukom o sazivanju Glavne skupštine predložen je Dnevni red od ukupno 14 točaka. Na samom početku prisutnim dioničarima i opunomoćenicima predsjednik Uprave Saša Varga podnio je Izvješće o radu Uprave za 2014. godinu o poslovanju društva i financijsko izvješće, prezentirao konsolidirano izvješće za maticu i ovisno društvo te izložio prijedlog upotrebe dobiti PZC Varaždin za 2014. godinu. U daljnjem radu Skupštine donesene su planirane Odluke.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.