Župan sa zamjenicima na Skupštini Hrvatske zajednice županija

U utorak, 23. rujna u hotelu International u Zagrebu održana je redovna 9. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija. Među 60 članova Skupštine sjednici su prisustvovali župan Darko Koren sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom. Sjednici je prisustvovao i ministar uprave Arsen Bauk te pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske Unije Venko Ćurlin.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić otvorio je Sjednicu te podnio Izvješće o radu Zajednice za razdoblje od rujna 2013. do rujna 2014. godine. Osvrnuo se na sve što je učinjeno u proteklih godinu dana, a posebno je istaknuo učestala reagiranja prema institucijama, Vladi i ministarstvima s ciljem što kvalitetnijeg funkcioniranja županijskih uprava i pomoći građanima da kroz županijske programe ostvare svoja građanska prava.

Zajednica je tako reagirala te izrazila svoje komentare i prijedloge na dvadesetak nacrta zakona, odredbi i uredbi. Reagiralo se na zakon o javnoj nabavi, reformu zdravstva, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, a predstavnici Zajednice županija očitovali su se i na ukidanje jedanaest regionalnih dopisništva HRT-a smatrajući „kako vrijednosti lokalne zajednice i regije treba njegovati i promovirati“ te brojne druge propise.

Na europskoj razini predstavnici Zajednice aktivni su u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Delegaciji Republike Hrvatske u Odboru regija Europske unije te zajedno s tim institucijama planira se i jedan od stručnih foruma u studenom ove godine. Isto tako, izniman angažman i rad predstavnika Zajednice zabilježen je i u Povjerenstvu za izradu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta te sudjelovanje u izradi brojnih pravilnika kojima se potiče ruralni razvoj za period 2014.-2020.

Valja napomenuti kako je ojačana i suradnja s Udrugom općina i Udrugom gradova te su zastupani zajednički interesi vezani uz poziciju lokalne uprave u javnom prostoru. Nedavno je Zajednica inicirala i radni sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode na temu zbrinjavanje otpada s ciljem da se zajednički pronađu rješenja i ubrza izgradnja regionalnih centara, te smanji mogućnost plaćanja penala zbog zaštite okoliša.

Kao što je naglasio predsjednik Tolušić, „Hrvatska zajednica županija će i dalje biti partner resornim ministarstvima i Vladi te će i dalje biti kritika, ali dobronamjernih. Očekujemo da Vlada uvaži sve naše stavove i prijedloge jer su to stavovi svih građana RH“.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.