Župan sa suradnicima obišao obnovljenu dionicu ceste između Hlebina i naselja Delovi

Župan Darko Koren u pratnji zamjenika župana Darka Sobote i Ratimira Ljubića te ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Dragutina Guzalića odazvao se pozivu načelnice Općine Hlebine Božice Trnski i načelnika Općine Novigrad Podravski Zdravka Brljeka kako bi obišli dionicu županijske ceste 2150 Novigrad Podravski – Delovi – Hlebine. Na toj dionici su izvršeni radovi rekonstrukcije i obnove između naselja Delovi i Hlebine u roku i prema Planu radova pojačanog održavanja cesta za 2019. godinu, a o predmetnoj dionici te o dinamici i modelu obnove  župana je izvijestio ravnatelj Guzalić.

„Županijska uprava za ceste je između ostalih radova ovog ljeta prema planovima obnovila i kolnik između naselja Delovi i Hlebine u dvije dionice ukupne dužine 1350 metara.  Ukupna investicija iznosi oko 950 tisuća kuna, a prometnicu smo obnovili asfaltom u dva sloja ukupne debljine 10 centimetara čime smo riješili problem velikih neravnina i pukotina nastalih zbog opterećenja teretnog prometa. Cesta se spaja na državne ceste u Peterancu i Novigradu Podravskom i bila je nužnost riješiti oštećenja, a važno je naglasiti da smo u zadnje dvije godine na cesti između Hlebina i Novigrada Podravskog obnovili kolnik u dužini 3,3 kilometra, a isto smo učini i od Hlebina prema Peterancu“, pojasnio je ravnatelj Guzalić.

Župan je izrazio zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova te pohvalio suradnju između jedinica lokalne samouprave.

„Ovo je pravi primjer suradnje između dviju Općina koje zajedničkim naporima i u partnerstvu s Županijom i ŽUC-om nastoje maksimalno poboljšati prometne uvjete i obnoviti ceste kako bi stanovnici sigurnije prometovali. Znamo koliko je ova dionica opterećena teretnim prometom, ponajviše zbog prolaska kamiona iz pravca naselja Gabajeve Grede, pa je obnova bila od velike važnosti čime se povećala i sigurnost svih sudionika u prometu. ŽUC je ovog ljeta zacrtao i realizirao ambiciozan plan obnove prometnica na 17 lokacija u županiji za što je izdvojeno preko 10 milijuna kuna  čime su se osigurali još bolji prometni uvjeti za sve stanovnike Koprivničko-križevačke županije“, naglasio je župan.

Načelnica Općine Hlebine Božica Trnski te načelnik Općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek zahvalili su Županiji i ŽUC-u na pomoći te istaknuli zadovoljstvo što će se kvaliteta života na području njihovih Općina ovim projektom podići na još višu razinu.

Služba ureda župana