Župan sa suradnicima na radnom sastanku u Upravi OB Tomislav Bardek

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima u ponedjeljak, 8. lipnja posjetili su Upravu opće bolnice Tomislav Bardek u Koprivnici sa ciljem informiranja o statusu postupka sanacije i projektima koji su u tijeku ili će se provoditi.
Sanacijska upraviteljica Sandra Sinjeri održala je kratku prezentaciju o projektima koje se odnose na unapređenje energetske učinkovitosti odnosno realizirane investicije u energetsku obnovu u 2014. godini i izložila planove za ovu godinu.
Uz pomoć županijskih sredstva i Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost u prošloj godini financirana je ugradnja solarnog sustava, zamjena stolarije te su ishođeni energetski pregledi i certifikati.
Planirana ukupna ulaganja u energetsku obnovu u ovoj godini iznose 1.550.000,00 kuna od čega je 550 tisuća kuna iz županijskog proračuna. U planu je sanacija krovišta glavne zgrade bolnice, izrada glavnog projekta energetske obnove TB Paviljona i izrada studije povećanja EnU unutarnje rasvjete i uštede vode.
Na sastanku je naglašena potreba za pravovremenom pripremom dokumentacije kako bi ustanova bila spremna za prijavu na natječaje kada budu objavljeni.
Ovom prilikom župan je naglasio kako je Županija na raspolaganju i pomoći u realizaciji njihovih projektnih ideja, prije svega kroz Upravni odjel za gospodarstvo odnosno Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove i Pododsjek za energetiku.
Sastanku su nazočili i zamjenik župana Ivan Pal, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja, dr. Mirna Zagrajski Brkić, dr. Jasna Pavičić Astaloš i glavna sestra dipl.med.techn.Vesna Sertić.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.