Župan proglasio prirodnu nepogodu tuča na području Grada Koprivnice i Općine Sokolovac

Župan Darko Koren 16. lipnja 2020. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča na području Grada Koprivnice i Općine Sokolovac, koja je 03. lipnja 2020. godine na navedenom području uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi. Štete su nastale na poljoprivrednim usjevima, voćarskim kulturama, trajnim nasadima i vinogradima.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 16/19.) obvezuju se gradska/općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.

Odluka župana nalazi se u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu