Župan proglasio prirodnu nepogodu mraz na području Općina Drnje i Rasinja

Župan Darko Koren 14. svibnja 2020. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraz na području Općina Drnje i Rasinja, koja je na navedenim prostorima uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od 08. ožujka do 15. travnja 2020. godine. Štete su nastale na voćarskim kulturama.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 16/19.) obvezuju se gradska/općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.

Odluka župana nalazi se u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu